ACTIVITAT ESPECIAL

PRESENTACIÓ XARXA EUROPEA DE TEATRE D’AFICIONATS

La xarxa europea de teatre d’aficionats neix per aglutinar associacions de teatre europees que desenvolupen el seu treball amb autors espanyols o amb llengua castellana. A proposta d’ESCENAMATEUR i dins les activitats paral·leles del FITAG 22 volem presentar aquesta organització als mitjans de comunicació i els grups que participen en la programació oficial del FITAG 22, per això proposem una reunió pública el dimecres 24 d’agost a les 12h.

La RETAE és una organització lliure, apolítica, laica i de caràcter no lucratiu. La finalitat d’aquesta associació és difondre el teatre en llengua castellana a Europa i desenvolupar i promocionar grups de teatre hispano-parlants al continent europeu. Per aconseguir aquests objectius la RETAE organitzarà les següents activitats:

– Crear una plataforma d’intercanvi de projectes teatrals dels grups associats

– Promoure l’intercanvi de materials teatrals (textos, imatges, músiques, etc.)

– Generar activitat pròpia com tallers de diferents temàtiques per a la creació teatral

– Donar suport a festivals i activitats organitzades pels socis.

En l’actualitat aquesta xarxa reuneix a 14 col·lectius instal·lats en 5 països europeus. La RETAE, pertany, com a federació a la Confederación Escenamateur