Bases FITAG 2022

El XXII Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona se celebrarà en aquesta població entre el 23 al 27 d’agost de 2022.

2. Els grups que estiguin interessats a participar-hi han d’omplir el formulari d’inscripció que es troba en aquesta web, imprimir-lo i enviar-lo, juntament amb el dossier de l’espectacle i un enregistrament en format DVD a l’adreça següent: Casa de Cultura. Festival Internacional de Teatre Amateur (FITAG). Plaça Hospital, 6. 17002 Girona. Enguany també s’acceptaran poder visionari les obres per internet. Caldrà enviar el formulari imprès per correu postal  igualment i el link a l’adreça: fitag@fitag.cat. No es visionarà cap obra que no s’hagi rebut via postal la copia impresa signada de l’inscripció on-line.

3. El termini de presentació de propostes s’acaba el 25 d’abril de 2022 i és improrrogable.

4. A partir del 15 de maig del 2022, la comissió organitzadora del festival donarà a conèixer els grups que hagin estat seleccionats.

5. En tractar-se d’un festival internacional, s’ha de tenir en compte que el públic pot pertànyer a cultures diferents i parlar llengües diverses. Per això, es valoraran aquelles obres que, per les seves característiques dramatúrgiques, puguin ser compreses pel públic al marge de la llengua d’interpretació. També pot participar en el Festival qualsevol proposta de teatre-dansa o teatre gestual.

6. La comissió artística del Festival portarà a terme la selecció de les propostes presentades, amb la finalitat d’assolir el millor nivell possible en el camp del teatre no professional. Molt important: les obres no poden sobrepassar la durada de 75 min. Qualsevol altre durada serà negociada amb la direcció del festival.

7. La comissió artística seleccionarà un màxim de 25 grups entre totes les sol·licituds rebudes.

8. Les companyies seleccionades poden rebre la visita d’un o més membres de la comissió artística del Festival per comprovar la qualitat de l’obra presentada en format DVD.

9. Les despeses de manutenció i allotjament dels integrants del grup van a càrrec de l’organització fins a un màxim de 10 persones.. El Festival es reserva el dret d’ampliar el nombre de components del grup amb estada subvencionada segons la naturalesa de l’obra a representar. Qualsevol canvi s’haurà de negociar prèviament.

10. Cada grup rebrà un total de 250 € per funció dins de la programació oficial, en concepte de dietes. Aquest import es farà efectiu un cop acabada la seva representació. Si la seva representació ha estat escollida per participar en el projecte FITAG MUNICIPIS rebran aportacions extres de 250 euros per cada representació fora del municipi de Girona durant els mateixos dies del festival.

11. Els grups de les comarques de girona que hagin estat seleccionats per a la programació oficial del FITAG 22 i que tinguin funcions subvencionades per la Campanya de teatre amateur de la Diputació, podran decidir si volen que la funció del FITAG22  és pagui a través de la Campanya  o decideixen acceptar l’ajut  de  250  euros del festival. O una cosa o l’altra.

12. Les despeses de viatges i trasllats d’escenografia fins a la ciutat de Girona aniran a càrrec de la companyia.

13. Les companyies es comprometen a representar en el Festival el mateix espectacle que hagin presentat en el vídeo, DVD o link d’inscripció, tant pel que fa al nombre d’actors com a l’escenografia.

14. Per tal de contribuir a una promoció bona i acurada del Festival, les companyies hauran d’estar disposades a participar en totes aquelles activitats de difusió que l’organització consideri necessàries.

15. El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona és un àmbit d’intercanvi d’idees i reflexions, de coneixement d’altres realitats teatrals. Per tant, es demana als grups que participin també en la vida de la ciutat i en les activitats paral·leles que es porten a terme fora dels escenaris. El FITAG no és un festival competitiu, si no que és un festival de convivència.

16. Qualsevol circumstància que pugui sorgir i que no estigui prevista en aquestes bases, serà resolta per la comissió organitzadora.

17. La participació en el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona implica l’acceptació d’aquestes bases.

18. Es faculta el president o vice-president de la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona, per resoldre les incidències.

19. Degut a la situació de pandèmia, totes les activitats pactades i programades durant l’edició FITAG 22 estaran sotmeses a la supervisió i normes de les autoritats sanitàries del moment. Totes les companyies estaran informades en tot moment i tindran sempre la decisió final, sense cap mena de pressió, d’acceptar o renunciar finalment a la seva participació a la programació del nostre festival FITAG 22.