Skip to main content

Bases del FITAG 2023

 1. El XXIII Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona se celebrarà en aquesta població entre el 22 i el 26 d’agost de 2023.
 2. Els grups que estiguin interessats a participar-hi han d’omplir el formulari d’inscripció que es troba en aquest web i enviar el dossier de l’espectacle i l’enregistrament de l’obra a l’adreça: fitag@fitag.cat.
 3. El termini de presentació de propostes s’acaba el 5 de maig de 2023 i és improrrogable.
 4. A partir del 12 de maig de 2023, la comissió organitzadora del festival donarà a conèixer els grups que hagin estat seleccionats.
 5. En tractar-se d’un festival internacional, s’ha de tenir en compte que el públic pot pertànyer a cultures diferents i parlar llengües diverses. Per això, es valoraran aquelles obres que, per les seves característiques dramatúrgiques, puguin ser compreses pel públic al marge de la llengua d’interpretació. També pot participar en el festival qualsevol proposta de teatre-dansa o de teatre gestual.
 6. La comissió artística del festival seleccionarà les propostes presentades amb la finalitat que s’assoleixi el millor nivell possible en el camp del teatre no professional. És molt important que les obres no sobrepassin la durada de 75 minuts. Qualsevol altra durada serà negociada amb la direcció del festival.
 7. La comissió artística seleccionarà un màxim de 20 grups entre totes les sol·licituds rebudes.
 8. Les companyies seleccionades poden rebre la visita d’un o més membres de la comissió artística del festival per comprovar la qualitat de l’obra presentada.
 9. Les despeses de manutenció dels integrants del grup van a càrrec de l’organització fins a un màxim de 9 persones. El festival es reserva el dret d’ampliar el nombre de components del grup amb estada subvencionada segons la naturalesa de l’obra que es representi. Qualsevol canvi s’haurà de negociar prèviament.
 10. Cada grup rebrà un total de 350 € per funció dins de la programació oficial en concepte de dietes. Aquest import es farà efectiu un cop acabada la representació. Si la representació ha estat escollida per participar en el projecte FITAG als Municipis, la companyia rebrà aportacions extres de 250 € per cada representació fora del municipi de Girona durant els mateixos dies del festival.
 11. Els grups de les comarques de Girona que hagin estat seleccionats per a la programació oficial del FITAG 2023 i que tinguin funcions subvencionades per la Campanya de Teatre Amateur de la Diputació, podran decidir si volen que la funció del FITAG 2023 es pagui a través de la campanya o acceptar l’ajut de 350 euros del festival. Així doncs, no es podran beneficiar de tots dos ajuts alhora.
 12. Les despeses de viatge i trasllats d’escenografia fins a la ciutat de Girona i des de la ciutat de Girona aniran a càrrec de la companyia.
 13. Les companyies es comprometen a representar al festival el mateix espectacle que hagin presentat en l’enllaç d’inscripció, tant pel que fa al nombre d’actors com a l’escenografia.
 14. Per tal de contribuir a una bona i acurada promoció del festival, les companyies han d’estar disposades a participar en totes aquelles activitats de difusió que l’organització consideri necessàries.
 15. El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona és un àmbit d’intercanvi d’idees i reflexions, de coneixement d’altres realitats teatrals. Per tant, es demana als grups que participin també en la vida de la ciutat i en les activitats paral·leles que es portin a terme fora dels escenaris. El FITAG no és un festival competitiu, sinó un festival de convivència.
 16. Qualsevol circumstància que pugui sorgir i que no estigui prevista en aquestes bases serà resolta per la comissió organitzadora.
 17. La participació en el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona implica l’acceptació d’aquestes bases.
 18. Es faculta el servei de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona per resoldre les incidències que es puguin produir.

Organitza

Coordina

Amb la col·laboració de