PREMSA

Aquest apartat del web proporciona accés a les notes i convocatòries generades per l’organització del FITAG.

També permet consultar el recull de les notícies aparegudes als mitjans de comunicació durant les edicions anteriors del Festival, el qual s’anirà ampliant amb les notícies relatives a l’edició d’enguany.