Skip to main content

Bases del FITAG 2024

 1. El XXIV Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona se celebrarà en aquesta població entre el 27 al 31 d’agost de 2024.
 2. Els grups que estiguin interessats a participar-hi han d’omplir el formulari d’inscripció que es troba a la web https://fitag.cat. Si teniu qualsevol problema amb l’enviament podeu contactar amb fitag@fitag.cat.
 3. Les obres presentades han de tenir una durada raonable i tots els enllaços entrats al formulari han de ser accessibles pel jurat del Festival.
 4. El termini de presentació de propostes s’acaba el 15 de maig de 2024 i és improrrogable.
 5. A partir del 22 de maig de 2024, la comissió organitzadora del festival donarà a conèixer els grups que hagin estat seleccionats a través de la pàgina web del festival.
 6. En tractar-se d’un festival internacional, s’ha de tenir en compte que el públic pot pertànyer a cultures diferents i parlar llengües diverses. Per això, es valoraran aquelles obres que, per les seves característiques dramatúrgiques, puguin ser compreses pel públic al marge de la llengua d’interpretació. Les propostes poden ser de qualsevol disciplina vinculada amb el teatre així com teatre-dansa o teatre gestual.
 7. La comissió artística del Festival portarà a terme la selecció de les propostes presentades, amb la finalitat d’assolir el millor nivell possible en el camp del teatre no professional. Es seleccionaran un màxim de 20 grups entre totes les sol·licituds rebudes.
 8. Les companyies seleccionades poden rebre la visita d’un o més membres de la comissió artística del Festival per comprovar la qualitat de l’obra presentada.
 9. Les despeses de manutenció i allotjament dels integrants del grup van a càrrec de l’organització fins a un màxim de 9 persones. L’organització oferirà allotjament a les companyies amb seu social o lloc d’assaig a més de 60 quilòmetres de Girona. El Festival es reserva el dret d’ampliar el nombre de components del grup amb estada subvencionada segons la naturalesa de l’obra a representar. Qualsevol canvi s’haurà de negociar prèviament.
 10. Cada grup rebrà en concepte de catxet un total de 350€ (IVA no inclòs) per funció dins la programació oficial. Aquest import es farà efectiu un cop acabada la seva representació. Si la seva representació ha estat escollida per participar en el projecte FITAG MUNICIPIS el grup rebrà el catxet de 350€ ( IVA no inclòs ) per cada representació fora de Girona durant els dies del festival.
 11. Els grups de les comarques de Girona que hagin estat seleccionats per a la programació oficial del FITAG 24 i que tinguin funcions subvencionades per la Campanya de teatre amateur de la Diputació, podran decidir si volen que la funció del FITAG24 és pagui a través de la Campanya o decideixen acceptar l’ajut de 350€ del festival. O una cosa o l’altra.
 12. Les despeses de viatges i trasllats d’escenografia fins a l’aeroport o estació de trens de Girona aniran a càrrec de la companyia.
 13. Al formulari d’inscripció hi haurà d’haver el guió de de l’obra presentada per adaptar-lo a sistemes de sobretitulació i/o a mitjans inclusius accessibles per a persones amb ceguesa o sordesa que s’utilitzaran durant el festival.
 14. Les companyies es comprometen a representar el mateix espectacle que hagin presentat, tant pel que fa al nombre d’actors com d’escenografia.
 15. Les companyies hauran d’estar disposades a participar en totes aquelles activitats de difusió que l’organització consideri necessàries.
 16. El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona és un àmbit d’intercanvi d’idees i reflexions, de coneixement d’altres realitats teatrals. Per tant, es demana als grups que participin en la vida de la ciutat i en les activitats paral·leles que es porten a terme fora dels escenaris. El FITAG no és un festival competitiu, sinó de convivència.
 17. Qualsevol circumstància que pugui sorgir i que no estigui prevista en aquestes bases, serà resolta per la comissió organitzadora.
 18. La participació al Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona implica l’acceptació d’aquestes bases.
 19. Es faculta el Servei Casa de Cultura com a responsable del contracte per resoldre les incidències.
 20. Es seleccionaran també, amb particular interès en aquesta edició, espectacles de formats especials, no convencionals, “site specific” per a ser programats en diferents espais de la ciutat de Girona.

Organitza

Coordina

Amb la col·laboració de